Taxisjåføren kan ikke nekte tur, kort eller lang. Kun ved fare for sikkerheten til passasjer, kjøretøy eller sjåfør kan sjåføren nekte tur.

Taxi er regulert i Yrkestransportloven og lovens forskrift. Fylket har ansvar for taxidrift i sitt område.

Taxiløyvene tildeles av fylket med rett til å kjøre passasjerer mot betaling fra og i eget område. Sjåfør må ha politiets kjøreseddel for å kjøre løyvet mot betaling.

Sentralene i Oslo / Akershus har rett til å ha egne takster som er like for alle taxiene i den enkelte sentral. Sjåføren kan tilby/kjøre rimeligere, men aldri dyrere enn sentralens takster. Takstene skal vises med klistremerke på taxibilen, evt takstreglement inne i taxi og på sentralenes hjemmesider. Etter 1. juli 2018 plikter sjåføren – etter at kunden har oppgitt destinasjon, å gi kunden et pristilbud. Tilbudet skal fremkomme på kvitteringen etter at turen er kjørt. Hvis det finnes et to prissystem i sentralen har kunden alltid rett på den rimeligste prisen.

Det er varierende krav til sentralens merking av sin logo på taxibilene. I Akershus velger sentralen dette selv, mens det i Oslo er et krav fra kommunen. Sjåføren plikter alltid å bære uniform.

Taklampe er nasjonalt regulert og skal ha bokstav/ nummer og logo som viser løyvets identitet og sentral.

Taksameteret skal skrive gyldig kvittering, med lovkrav til spesifikasjon av detaljer. Taksameteret er plombert.

Sentralene plikter å motta/ saksbehandle klager.

Lurer du på noe?

Vi har svart på de mest vanlige spørsmålene her.

Gå til spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Vi har svart på de mest vanlige spørsmålene her.

Gå til spørsmål og svar