Du finner hyggelige medarbeidere fra Taxi Guide bak en skranke i ankomsthallen på Gardermoen fra kl. 07:30 til midnatt alle dager. Vi befinner oss også utendørs iført gul jakke merket «Taxi Informasjon/Taxi Guide».

Har du ris eller ros er det sentralen som skal behandle saken din, men vi hjelper deg gjerne med å videresende henvendelsen til sentralen det gjelder. Husk å legge ved foto eller kopi av kvittering med en kort beskrivelse av din opplevelse, i tillegg til kontaktinformasjon. Tar du bilde av kvitteringen med mobilen må du passe på å få med løyvenummer, klokkeslett, dato og prisspesifikasjon.

Taxi Guide setter stor pris på tilbakemelding fra passasjerene, uavhengig av om opplevelsen var positiv eller negativ. Spesielt i klagesaker er det viktig å gi oss rask tilbakemelding slik at vi kan kreve en reaksjon fra sentralen. Taxi Guide har i tillegg et eget reglement på lufthavnen som sjåførene plikter å følge.

kontakt oss på Gardermoen


Kom gjerne med ris, ros eller andre tilbakemeldinger i kontaktskjemaet under:

Kontakt Oss