Alle taxier fra Gardermoen kjører med taksameter. Sluttsummen på taksameteret for turen beregnes ut fra tiden det tar og distansen som kjøres.

Hvor langt er det?

Det finnes 14 ulike taxisentraler på Oslo lufthavn, og alle har ulike priser. Derfor må sentralene vise de aktuelle prisene med et klistremerke på bilene, i tillegg til å oppgi prisene på sentralenes nettside.

1. juli 2018 kom følgende krav til alle taxiførere: Taxifører plikter uten oppfordring, etter at kunden har oppgitt destinasjon å gi kunden et pristilbud på turen før turen kjøres. Prisen som oppgis skal vises på kundens kvittering etter at turen er kjørt. Hvis sentralen har to priser på turen, enten fastpris eller taksameter etter kalkulasjon, har kunden alltid rett på den laveste av prisene.

Alle taxier har nasjonale krav til prisinformasjon på bilen, og dette heter jamførpris, eller sammenligningspris/kilopris. Jamførpris ser vi også i dagligvarer der frukt prises per kilo eller i jernvarebutikker hvor kjetting prises metervis.

Myndighetene har definert faste målepunkter for telling av kroneverdier for at en tur kan summeres som «kilopris»: Startpris (kjent som påslag), 8 km, 13 minutter, pluss eventuelt tillegg som bomavgifter.

Jamførprisen vises alltid på gul bakgrunn for at kunden enkelt skal kunne se prisforskjellene. Prisene endres merkbart mellom sentralene på grunn av små justeringer i pris per kilometer og minutt.

Lokale turer fra lufthavnen samsvarer godt med jamførprisen, mens en tur til Oslo (ca. 50 km) er en lang tur og kan derfor oppleves som noe dyr, særlig om man tar taxien alene. Er man flere i taxien trenger ikke taxi koste mer per person enn flytog eller buss. Må man i tillegg ha enda et nytt transportmiddel for å komme seg helt frem til destinasjonen kan taxi være et svært godt alternativ.


Depotavgift

Avgiften dekker drift av Taxi Depot AS, og er i dag på kr. 90,-. Eksempler på drift er følgende:

  • IT system med booking og fremkalling av taxier fra parkeringsplass
  • Medarbeidere i Taxi Guide
  • Drift av depothus med kafé og toaletter, ventefasiliteter for sjåførene og parkeringsplass til ca. 100 taxibiler

Depot/parkeringsplass befinner seg ca. 500 meter fra terminalbygget. Ved terminalbygget har vi taxiholdeplass, bookingautomater og innendørs bemannet Taxi Guide-skranke.

Lurer du på noe?

Vi har svart på de mest vanlige spørsmålene her.

Gå til spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Vi har svart på de mest vanlige spørsmålene her.

Gå til spørsmål og svar